Välkommen till Active

Din Primärvårdsrehab

200 kr / besök

Ny patientavgift börja gälla fr.o.m. 1 april 2024. Läs mer

Kostnadsfritt för dig under 20 år eller över 85 år

Högkostnadskort gäller

Ingen remiss krävs