Avtalsvillkor

Företagsinformation

Vi jobbar aktivt med vår företagskultur. Detta är ett levande dokument som kvalitetssäkrar vårt arbete och hjälper oss i vårt dagliga arbete.

Vi har skrivit kollektivavtal med Vårdföretagarna och följer:

Transparens:

Länk till allabolag.se: Gå till Allabolag.se

Allmänt

Dessa medlemsvillkor avseende medlemskap och avtalsvillkor för Active Landvetter samt Active Rehab.

Tillgänglighet

Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning av gällande Medlemskontrakt. Gym kan endast ske under gymmets öppettider. Öppettider framgår av anslag på anläggningen.

Trivsel, hygien och allmän skötsel

Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Active Landsvetters personal.

Doping och annan grov misskötsamhet

Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet på Active Landvetters samtliga träningsanläggningar. Active Landvetter förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan grov misskötsamhet såsom bl.a. allvarliga hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Active Landvetters och Active Rehab samtliga träningsanläggningar.

Lagval och tvistelösning

Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Active Landvetter och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Active Landvetter och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Medgivande

Jag samtycker till att Active Landvetter och Active Rehab får kommunicera med mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i hos dem och samtycker till dessa villkor och under en period om 24 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsom helst begära att Active Landvetter och Active Rehab upphör med dylik kommunikation.

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt- och villkor kommer medlemmen att avstängas från träning och gym tills full betalning sker.

Personuppgifter

Active Landvetter och Active Rehab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. All Active Landvetter och Active Rehabs behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vi behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet och för att skicka information till medlemmarna för informations- eller marknadsföringsändamål.

Active Landvetter och Active Rehab är skyldigt att en gång per kalenderår till medlem som ansöker om det kostnadsfritt lämna besked om uppgifter som rör behandling av medlemmen. En sådan ansökan ska vara skriftligt undertecknad av medlemmen och ställd till Active Landvetter.

En medlem har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade hos Active Landvetter. Medlemmen samtycker till att Active Landvetter och Active Rehab får kommunicera med medlemmen via email, sms och telefon för att upprätthålla våra tjänster och service. Du som kund kan när som helst begära att vi tar bort dina uppgifter från vår mejl och nyhetsbrev.

SSL - Hemsidans säkerhet

Vi på Active Landvetter tycker att de är en självklarthet med bra säkerhet för dig som kund. Därför använder vi SSL Certifikat på vår hemsidan som gör att informationen du skickar till oss via formuläre och annat krypteras.

Allt detta för din säkerhet så att du kan vara helt säker med våra tjänster och service.

Hemsidan är skapad och designad av EMS Design Webbyrå.

Mejlkonversationer

Vi på Active Landvetter och Active Rehab sparar mejlkonversationer för att kunna uppfylla våra tjänster och service. Detta innefattar namn och mejladress. Vill du att vi ska ta bort dig från detta system får du gärna kontakta oss så ska vi se till att lösa det så smidigt som möjligt.

Kontakt via hemsidan

Vi på Active Landvetter och Rehab sparar uppgifter som du skickat in via kontaktformulär för att kunna genomföra vår tjänster till dig som kund. När du skickar in dessa till oss godkänner du att vi sparar dem så länge som du är kund hos oss samt 24 mån efter. Du kan när som helst be oss ta bort dina uppgifter från vårt system där Sveriges lagar bestämmer vilka uppgifter som måste vara kvar enligt lag för t.ex. Skatteverket och bokföringen.

Alla uppgifter sparas endast så att vi kan uppfylla våra åtaganden som företag.

Cookies

Vi sparar cookies på denna hemsida för att underlätta för dig som användare. Vill du inte att vi sparar några cookies kan du enkelt ta bort dem i din webbläsaren under "historik" och där rensa cache, cookies och annat som har samlats under din surfning på internet.

Scroll Up