Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Stresshantering: Lär dig avspänningstekniker och mindfulness

Kom till Active och lär dig olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfulness och värdefull kunskap för effektiv stresshantering. Vi erbjuder en helhetslösning för att hjälpa dig att minska stress och förbättra din hälsa genom att arbeta med både kropp och själ.

Helhetsperspektiv på stresshantering

Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra. Det som händer med den ena påverkar även den andra. När du vill minska din stress och förbättra din hälsa är det därför av största vikt att se denna helhetsbild och att arbeta med båda delarna.

Vad vi erbjuder inom stresshantering

Hos Active får du lära dig flera olika tekniker och få teoretisk kunskap som hjälper dig att hantera stress effektivt:

  • Avspänningstekniker: Lär dig olika metoder för att slappna av och minska muskelspänningar.
  • Kroppskännedom: Öka din medvetenhet om kroppens signaler och hur du kan reagera på dem för att minska stress.
  • Mindfulness: Praktisera mindfulness för att öka närvaron i nuet och minska oro och stress.
  • Teoretisk kunskap: Få insikt i stress, psykologiska reaktioner och hur dessa påverkar din hälsa.

Individuell bedömning och anpassad plan

För att få bästa möjliga resultat börjar vi med ett individuellt besök hos oss på Active. Vid detta ”nybesök arbetsterapi” gör vi en noggrann bedömning av din stressnivå och dina specifika besvär. Utifrån denna bedömning skapar vi en anpassad plan som passar just dina behov.

Fördelar med stresshantering hos Active

  • Helhetsperspektiv: Vi arbetar med både kropp och själ för att ge dig en komplett lösning för stresshantering.
  • Individuell anpassning: Varje plan är skräddarsydd efter dina unika behov och förutsättningar.
  • Professionell vägledning: Våra erfarna terapeuter och instruktörer ger dig stöd och råd genom hela processen.

Boka din tid för stresshantering hos Active

Om du vill minska din stress och förbättra din hälsa, boka ett individuellt besök för ”nybesök arbetsterapi” hos Active idag. Vårt team av erfarna terapeuter står redo att hjälpa dig att uppnå bättre balans och välmående genom effektiv stresshantering.