Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Stötvåg: Effektiv smärtlindring med stötvågsbehandling

Tillgängligt i Göteborg

Hos Active erbjuder vi stötvågsbehandling som en del av vårt omfattande utbud inom fysioterapi. Stötvågsbehandling är en effektiv metod för att behandla smärta och muskuloskeletala besvär. 

Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling, även känd som extracorporeal shockwave therapy (ESWT), innebär användning av tryckvågor som riktas mot det skadade områden i kroppen. Dessa tryckvågor stimulerar kroppens naturliga läkningsprocesser, vilket kan leda till snabbare återhämtning och smärtlindring. Behandlingen är icke-invasiv och används ofta för att behandla tillstånd som hälsporre, tennisarmbåge, kalkaxel och tendinopati i hälsenan. 

Stötvågsbehandling mot spasticitet?

Har du en spasticitet till följd av en neurologisk sjukdom eller skada kan våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter i neurovårdteamet sätta stötvåg för att lindra detta. Detta görs efter en undersökning och bedömning om denna behandlingsmetod kan fungera för just dig.

Hur kan Active hjälpa dig med stötvågsbehandling?

  1. Grundlig bedömning: Vi börjar med en noggrann bedömning av ditt tillstånd för att fastställa om stötvågsbehandling är lämplig för dig. Våra fysioterapeuter tar hänsyn till din medicinska historia, aktuella symtom och eventuella tidigare behandlingar.
  2. Individuell behandlingsplan: Baserat på vår bedömning skapar vi en anpassad behandlingsplan som riktar sig mot dina specifika behov och mål. Vi förklarar processen och vad du kan förvänta dig under behandlingen.
  3. Utförande av stötvågsbehandling: Under behandlingen appliceras stötvågor på det skadade området från en stötvågsmaskin. Behandlingen tar vanligtvis mellan 5-15  minuter och kan kräva flera sessioner beroende på ditt tillstånd och din respons på terapin. En vanlig behandlingsperiod ligger mellan 3-6 veckor. 
  4. Uppföljning och rehabilitering: Efter avslutad behandlingsserie följer vi upp för att utvärdera dina framsteg och justera din rehabiliteringsplan vid behov. Vi kombinerar alltid stötvågsbehandling med individanpassad träning för att maximera resultaten.

Fördelar med stötvågsbehandling hos Active

Icke-invasiv behandling: Stötvågsbehandling är en icke-invasiv metod som inte kräver kirurgi eller injektioner, vilket minimerar risken för komplikationer och biverkningar.

Snabb smärtlindring: Många patienter upplever betydande smärtlindring efter några få behandlingssessioner, vilket kan förbättra din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Stimulerad läkning: Behandlingen stimulerar kroppens naturliga läkningsprocesser, vilket kan påskynda återhämtningen och förbättra den långsiktiga funktionen hos det skadade området.

Individuell anpassning: Våra fysioterapeuter skapar en behandlingsplan som är skräddarsydd för dina specifika behov, vilket säkerställer att du får den mest effektiva vården.

Boka tid för stötvågsbehandling

Om du lider av muskuloskeletala besvär och är intresserad av stötvågsbehandling är du välkommen att boka tid hos oss på Active. Våra erfarna fysioterapeuter gör en bedömning om behandlingen är rätt för dig och är här för att hjälpa dig att återfå största möjliga funktion och livskvalitet.