Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Få hjälp med hjärntrötthet: Behandling och stöd

Hos Active förstår vi hur utmanande hjärntrötthet kan vara och vi erbjuder specialiserad hjälp för att hantera denna ofta förbisedd men försvagande symptom. Hjärntrötthet, även känd som mental trötthet, kan påverka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och minska din livskvalitet. Vi är här för att stödja dig med effektiva strategier och behandlingsmetoder.

Vad är hjärntrötthet?

Hjärntrötthet kännetecknas av en överväldigande känsla av mental utmattning som inte lätt avhjälps av vila eller sömn. Det kan uppstå efter hjärnskador, neurologiska sjukdomar, eller som en följd av långvarig stress och psykisk överbelastning. Symtom kan inkludera koncentrationssvårigheter, minnesproblem, och en känsla av överväldigande trötthet efter mentala aktiviteter.

Hur kan Active hjälpa dig med hjärntrötthet?

1. Individuell bedömning: Våra erfarna terapeuter gör en grundlig bedömning av dina symtom och hur hjärntröttheten påverkar ditt dagliga liv. Detta hjälper oss att förstå dina specifika behov och utmaningar.

2. Personlig behandlingsplan: Baserat på bedömningen utformar vi en anpassad behandlingsplan som fokuserar på att hantera dina symtom och förbättra din livskvalitet. Behandlingen kan inkludera kognitiva strategier, energihanteringstekniker och livsstilsförändringar.

3. Energi- och stresshantering: Vi lär dig tekniker för att hantera din energi och reducera stress. Detta kan inkludera tidsplanering, pauser, avslappningsövningar och mindfulness-tekniker för att hjälpa dig att bättre hantera din dagliga energinivå.

4. Kognitiv träning: För att förbättra din kognitiva funktion erbjuder vi kognitiva övningar och träningsprogram. Dessa är utformade för att stärka din uppmärksamhet, minne och problemlösningsförmåga.

5. Praktiskt stöd och rådgivning: Vi ger råd om hur du kan anpassa ditt arbetsliv och din hemmiljö för att minska belastningen på din hjärna. Detta kan inkludera ergonomiska lösningar, hjälpmedel och tekniska verktyg.

Fördelar med behandling för hjärntrötthet hos Active

Förbättrad livskvalitet: Genom att lära dig att hantera hjärntrötthet kan du återfå kontrollen över ditt liv och förbättra din allmänna livskvalitet.

Ökad energi och produktivitet: Med effektiva energihanteringstekniker kan du uppleva ökad energi och produktivitet i ditt dagliga liv.

Bättre kognitiv funktion: Kognitiva träningsprogram kan hjälpa dig att förbättra din mentala skärpa och funktion.

Minskad stress och överbelastning: Genom att lära dig strategier för stresshantering kan du minska känslan av överbelastning och förbättra din mentala hälsa.

Boka tid hos Active för hjälp med hjärntrötthet

Om du kämpar med hjärntrötthet och vill ha professionell hjälp för att hantera dina symtom, är du välkommen att boka tid hos oss på Active. Våra dedikerade terapeuter är här för att hjälpa dig att återfå din energi och livskvalitet. Kontakta oss idag för att komma igång med din behandling och ta det första steget mot ett mer balanserat och hälsosamt liv.