Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

TENS: Säker och effektiv smärtlindring utan biverkningar

TENS är ett hjälpmedel för egenvård som används kliniskt av fysioterapeuter och andra vårdgivare dagligen. Denna behandlingsmetod är säker och, till skillnad från många läkemedel, har inga biverkningar. Hos Active erbjuder vi TENS-behandling för att hjälpa dig att lindra smärta och förbättra din livskvalitet.

Vad är TENS?

TENS står för Transkutan Elektrisk Nervstimulering och är en beprövad metod för smärtlindring. Vi använder ofta TENS vid ledsmärta på grund av artros, rygg- och nackbesvär. Behandlingen är effektiv och säker, och vi visar dig hur du ska använda TENS-apparaten korrekt, inklusive hur du placerar elektroderna.

Användningsområden för TENS

TENS är effektivt vid olika typer av smärta:

  • Ledsmärta och artros: Lindrar smärta och förbättrar rörlighet.
  • Rygg- och nackbesvär: Minskar smärta och muskelspänningar.
  • Förlossning och mensvärk: Elstimulering är också effektiv mot menssmärta och kan användas utan biverkningar.

Så här fungerar TENS

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. Elektroderna, som ser ut som stora plåster, placeras på huden där du har ont. De är kopplade till en TENS-stimulator som skickar ut impulser som blockerar smärtsignalerna till hjärnan.

Välj rätt program för din behandling

TENS-apparaten har olika program som du kan välja mellan:

  • Högfrekvent stimulering: Förstahandsval vid både akut och långvarig smärta. Impulserna blockerar smärtan genom att aktivera nervsystemets egna smärthämmande mekanismer. Behandlingen bör vara minst 30 minuter, men kan pågå längre om det känns bra.
  • Lågfrekvent stimulering: Smärtlindring genom muskelstimulering. Elektroderna placeras på en muskel i det smärtande området, vilket framkallar en muskelkontraktion och frisätter endorfiner. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 minuter, 3 gånger per dag, men för långa behandlingar kan ge träningsvärk.

Fördelar med TENS

  • Ingen medicinering: TENS minskar behovet av smärtlindrande medicin och kan ibland räcka som enda behandlingsform.
  • Komplementär behandling: TENS kan kombineras med farmakologisk och fysikalisk behandling, vilket kan minska tablettförbrukningen.
  • Förbättrad cirkulation: TENS ökar blodcirkulationen och är även lämplig för behandling av långvariga bensår.

När ska du undvika TENS?

Om du har en pacemaker bör du undvika elstimulering. Prata med din fysioterapeut hos Active om du är osäker på om TENS är rätt för dig.

Boka din TENS-behandling hos Active

Vill du prova TENS för smärtlindring? Boka en tid hos Active och låt våra erfarna fysioterapeuter visa dig hur du kan använda TENS för att lindra din smärta och förbättra din livskvalitet.