Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Hantera psykisk ohälsa effektivt

Hos Active erbjuder vi omfattande stöd och behandling för psykisk hälsa. Vi förstår att psykisk ohälsa kan påverka alla aspekter av ditt liv och är här för att hjälpa dig att återfå balans och välbefinnande. Våra erfarna terapeuter och specialister arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd plan som passar dina unika behov och mål.

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa handlar om hur vi tänker, känner och beter oss. Det omfattar vårt emotionella, psykologiska och sociala välbefinnande. God psykisk hälsa hjälper oss att hantera stress, relatera till andra på ett positivt sätt och fatta hälsosamma beslut. Psykisk ohälsa kan manifestera sig i form av ångest, depression, stress, utmattning och andra mentala tillstånd som påverkar vår dagliga funktion.

Hur kan Active hjälpa dig med psykisk hälsa?

1. Individuell bedömning: Vi börjar med en grundlig bedömning av din psykiska hälsa för att förstå dina specifika behov och utmaningar. Våra terapeuter använder beprövade metoder för att kartlägga dina symtom och skapa en bild av ditt välbefinnande.

2. Personlig behandlingsplan: Baserat på vår bedömning utvecklar vi en skräddarsydd behandlingsplan som kan inkludera samtalsterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och andra evidensbaserade tekniker.

3. Terapi och rådgivning: Våra erfarna terapeuter erbjuder individuell terapi och rådgivning för att hjälpa dig att hantera dina symtom, bearbeta känslor och utveckla copingstrategier. Vi erbjuder också gruppterapi och stödgrupper för att ge en gemenskap av stöd.

4. Stresshantering och avslappning: Vi lär dig tekniker för att hantera stress och ångest, inklusive avslappningsövningar, andningstekniker och mindfulness. Dessa verktyg kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i din vardag.

5. Livsstilsråd och stöd: Vi ger råd om hur du kan förbättra din livsstil för att stödja din psykiska hälsa, inklusive kost, motion och sömn. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en hållbar plan för ditt välbefinnande.

Fördelar med stöd för psykisk hälsa hos Active

Förbättrad livskvalitet: Genom att arbeta med dina mentala hälsoutmaningar kan du uppleva en förbättrad livskvalitet och känna dig mer balanserad och tillfreds med livet.

Bättre hantering av stress och ångest: Med våra verktyg och tekniker kan du lära dig att bättre hantera stress och ångest, vilket leder till en mer harmonisk vardag.

Ökad självkännedom: Terapi och rådgivning hjälper dig att förstå dig själv bättre och utveckla en djupare självinsikt, vilket är nyckeln till långsiktig mental hälsa.

Stödjande miljö: Hos Active får du stöd i en trygg och professionell miljö där ditt välbefinnande är vår högsta prioritet.

Boka tid hos Active för stöd med psykisk hälsa

Om du eller någon du känner kämpar med psykisk ohälsa, är du välkommen att boka tid hos oss på Active. Våra dedikerade terapeuter och specialister är här för att hjälpa dig att återfå din balans och välbefinnande. Kontakta oss idag för att påbörja din resa mot bättre psykisk hälsa och en mer harmonisk livsstil.