Bostadsanpassning

Hos Active är vi specialiserade på bostadsanpassning och arbetar för att skapa en trygg och funktionell boendemiljö för dig som har funktio... Läs mer

Handträning

Handträning är avgörande för att förbättra handens rörlighet och styrka samt minska besvär. Hos Active erbjuder vi professionell handtränin... Läs mer

Hembesök

Hos Active erbjuder vi enstaka hembesök för fysioterapi och arbetsterapi för patienter som har svårt att ta sig till vår mottagning. Våra l... Läs mer

Hjälpmedel

Prova ut ett lämpligt hjälpmedel som underlättar din vardag hos Active. Vi erbjuder professionell bedömning och utprovning av hjälpmedel so... Läs mer

Hjärntrötthet

Hos Active förstår vi hur utmanande hjärntrötthet kan vara och vi erbjuder specialiserad hjälp för att hantera denna ofta förbisedd men för... Läs mer

KOL-skola

Vad är KOL och dess symtom? KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) är en kronisk sjukdom som påverkar andningen. Vanliga symtom inkluderar... Läs mer

Psykisk ohälsa

Hos Active erbjuder vi omfattande stöd och behandling för psykisk hälsa. Vi förstår att psykisk ohälsa kan påverka alla aspekter av ditt li... Läs mer

Sömnskola

I vår sömnskola hos Active får du professionell hjälp med att hantera och övervinna dina sömnproblem. Sömnproblem orsakas ofta av stress, v... Läs mer

Stresshantering

Kom till Active och lär dig olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfulness och värdefull kunskap för effektiv stresshantering. Vi e... Läs mer

Stresskola

Stresskolan hos Active riktar sig till dig med långvarig stress. Här ökar vi din kunskap om hur stress påverkar kroppen, hur vi kan återhäm... Läs mer

Uterehab

Hos Active erbjuder vi Uterehab som en del av vår omfattande rehabiliteringsvård. Uterehab innebär rehabilitering utomhus i naturen, vilket... Läs mer

Vardagsbalans

Kursen Vardagsbalans hos Active leds av en certifierad legitimerad arbetsterapeut och bygger på ett vetenskapligt program för att hjälpa di... Läs mer