Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Fysisk aktivitet på recept (FAR): Din väg till ett aktivt liv

Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) är ett sätt för dig att få träningshandledning av legitimerad personal under en begränsad period. Hos Active erbjuder vi stöd och vägledning för att hjälpa dig att hitta den bästa träningsformen för dina individuella behov.

Vad är Fysisk Aktivitet på Recept (FAR)?

Fysisk Aktivitet på Recept är ett vedertaget arbetssätt för många sjukdomar och besvär. Receptet ger dig möjlighet att få professionellt stöd för att utveckla och dosera träningen som passar dig bäst. Det kan ofta vara svårt att veta vilka övningar som är bäst, vilka som är mindre lämpliga och vilken träningsnivå som är optimal. Hos Active hjälper vi dig att navigera detta.

Fördelar med en fysisk aktiv livsstil

En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression. Det är även en betydelsefull del av behandlingen vid många sjukdomstillstånd där rekommendationen tidigare var att avstå från aktivitet, till exempel hjärtsvikt och KOL. Fysisk aktivitet är inte bara förebyggande utan även terapeutiskt för många hälsotillstånd.

Hur vi hjälper dig med FAR på Active

På Active följer vi din konditionsutveckling noggrant så att du får ett ”kvitto” på dina ansträngningar. Vi anpassar din träning efter dina individuella behov och ser till att du får en hållbar och effektiv träningsrutin. Våra legitimerade fysioterapeuter är med dig varje steg på vägen för att säkerställa att du tränar på rätt nivå och med rätt övningar.

Processen för Fysisk Aktivitet på Recept hos Active

  1. Initial konsultation: Vi börjar med en noggrann bedömning av din nuvarande fysiska status och dina hälsomål.
  2. Utveckling av träningsplan: Baserat på bedömningen skapar vi en skräddarsydd träningsplan som passar dina behov.
  3. Löpande uppföljning: Vi följer upp din träning regelbundet för att justera planen vid behov och säkerställa att du gör framsteg.
  4. Utvärdering: Vid slutet av programmet utvärderar vi dina resultat och ger rekommendationer för fortsatt fysisk aktivitet.

Boka din tid för Fysisk Aktivitet på Recept hos Active

Vi ser fram emot att handleda dig till ett mer fysiskt aktivt liv och uppmuntra dig i din strävan! Boka ”Nybesök fysioterapi” hos Active för att komma igång med ditt program för Fysisk Aktivitet på Recept. Vårt team av erfarna fysioterapeuter är här för att hjälpa dig att uppnå dina hälsomål.