Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Hembesök: Fysioterapi och arbetsterapi i hemmiljö

Hos Active erbjuder vi enstaka hembesök för fysioterapi och arbetsterapi för patienter som har svårt att ta sig till vår mottagning. Våra legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter kommer till ditt hem under en begränsad tid för att ge dig den vård och det stöd du behöver i din egen miljö.

Fördelar med hembesök

  • Bekvämlighet: Få behandling i ditt eget hem, vilket är särskilt fördelaktigt för patienter med nedsatt rörlighet eller andra hinder.
  • Anpassad vård: Våra terapeuter kan ge mer individanpassad vård genom att se din hemmiljö och föreslå praktiska anpassningar.
  • Ökad tillgänglighet: Hembesök gör det möjligt för fler patienter att få tillgång till högkvalitativ fysioterapi och arbetsterapi under en begränsad tid.

Hembesök för fysioterapi

Våra fysioterapeuter erbjuder en rad olika behandlingar och tjänster i ditt hem, inklusive:

  • Rehabilitering: Efter operationer eller skador för att hjälpa dig återfå rörlighet och styrka.
  • Smärtlindring: Behandlingar för att minska smärta och förbättra din livskvalitet.
  • Rörelseövningar: Hjälp med att utföra specifika övningar för att förbättra rörlighet och funktion.

Hembesök för arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig med:

  • Aktivitetsanpassning: Anpassning av dagliga aktiviteter för att göra dem lättare och säkrare att utföra.
  • Hemmamiljöbedömning: Bedömning och rådgivning om hur du kan anpassa ditt hem för att förbättra din självständighet och säkerhet.
  • Hjälpmedelsutprovning: Rekommendation och utprovning av hjälpmedel för att stödja din dagliga livsföring.

Boka ditt hembesök hos Active

Om du behöver fysioterapi eller arbetsterapi och har svårt att komma till vår mottagning, boka ett hembesök hos Active. Våra erfarna terapeuter är redo att ge dig den vård och det stöd du behöver direkt i ditt hem under en begränsad tid.