Skolor och Grupper

Vi på Active erbjuder flertal skolor som är en gemensam rehabilitering i mindre grupp som leds av en legitimerad fysioterpaeut/arbetsterapeut. Skolorna är teoretiska men flertal skolor innehåller också mycket praktiska moment.

Artrosskola

Artrosskolan är en teoretisk skola som ger en ökad förståelse och kunskap om sjukdomen artros. Deltagarna undervisas i vad artros är, hur artros uppkommer och orsak till uppkomsten. Fokus ligger även på egenvård av sjukdomen och den fysiska aktivitetens påverkan på artros.

Artrosskolan är totalt 3 tillfällen, varav två tillfällen är med fysioterapeut och en gång med arbetsterapeut. Det första tillfället fokuserar generellt på artros, vad det innebär och hur sjukdomen behandlas. Medan det andra tillfället handlar om egenvård, fysisk aktivitet och träning vid artros.Sista tillfället leds av en arbetsterapeut där undervisningen handlar om hanteringsstrategier, hjälpmedel och handartros.

Kostnaden för artrosskolan är 50 kr/tillfälle, artrosskolan består av totalt 3 tillfällen.

Balansskola
Mammagrupp
KOL-skola
Mediyoga
Smärtskola
Sömnskola
Stresskola
Gravidträning
Träningsgrupp psykisk hälsa