Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Olika typer av rehab på våra mottagningar

Bland personalen på Active finns fysioterapeuter med spetskompetens inom kvinnohälsa, akupunktur, spädbarnsvård, Mckenzie-metoden, psykisk hälsa och idrottsskador. På våra kliniker kan du därför vara trygg med vetskapen om att alla våra fysioterapeuter är legitimerade och besitter en bred kompetens inom olika områden av fysioterapi och rehab vars övergripande mål är att främja självständighet, funktion och livskvalitet.

Mot ett liv i rörelse och full potential i vardagen genom rehab

I allmänhet förbättrar fysioterapi rörelseförmågan, styrka, smärtlindring, funktion och kroppsuppfattning hos individer som lider av fysiska begränsningar. Det kan också hjälpa till att förbättra balans, koordination, rörlighet och generellt välbefinnande vilket innebär att människor i alla åldrar kan vara i behov av fysioterapi.

I vårt rehabiliteringscenter har vi även en kvalificerad grupp av legitimerade arbetsterapeuter. Arbetsterapi kan hjälpa människor i alla åldrar med olika hälsotillstånd inklusive personer med funktionsvariation, fysisk och psykisk ohälsa, systemiska sjukdomar eller åldersrelaterade problem. Deras arbetsuppgifter inkluderar att erbjuda träning för att förbättra motoriska färdigheter, använda beprövade metoder för att öka koncentration och minneskapacitet, förskriva läkemedel samt anpassa boendemiljön för att underlätta olika aktiviteter. 

Vad gäller rehab i Göteborg och Kungälv har vi även ett hängivet neurovårdsteam som består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder som samarbetar för att tillhandahålla en heltäckande vård för patienter med neurologiska behov från skada eller sjukdom i centrala nervsystemet. 

Tillbaka till skolbänken 

Förutom individuell rehabilitering erbjuder vi även rehabilitering i grupp genom både praktiska och teoretiska skolor. Balansskola, artrosskola, smärtskola och KOL-skola är exempel på de gruppaktiviteter vi erbjuder. Vi har också en speciell grupp för gravida kvinnor. För de som önskar kan vissa av våra skolor även genomföras digitalt.

Utöver individuella besök, erbjuder våra arbetsterapeuter också gemensamma gruppbesök för att hjälpa patienter att hitta struktur och balans i vardagen. Vi har pass som inkluderar arbetsterapeuter på mediyoga och sömnskolan vars mål är att främja hälsa och välbefinnande för våra patienter.

Anpassade och omfattande utrymmen för dina behov

Då det kommer till rehab i Göteborg och Kungälv är våra kliniker utformade för fysio- och arbetsterapi i många olika former. Vi har tillgång till rymliga behandlingsrum, välutrustade gym och en tempererad bassäng för vattenrehabilitering. Vi ett gediget hjälpmedelsförråd och samarbetar dessutom med en hjälpmedelscentral där vi kan individanpassa beställningar för att möta våra patienters individuella behov.

Active erbjuder högkvalitativ vård och strävar ständigt efter att möta våra patienters individuella behov. Hos oss kommer du att finna en professionell och omsorgsfull miljö där våra legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter ser till att du får den bästa möjliga rehabiliteringen. Kontaktinformation för minsta lilla fråga eller tidsbokning hittar du här

FAQ

  • Arbetsterapi syftar till att förbättra en persons förmåga att delta i meningsfulla och funktionella aktiviteter i vardagen. Det kan inkludera att hantera och lösa utmaningar i samband med fysiska, kognitiva, psykiska eller emotionella funktionsnedsättningar. Målen med arbetsterapi varierar beroende på individens behov men kan inkludera att förbättra självständighet, återvinna förmågan att utföra arbete eller hushållssysslor, förbättra koncentrationsförmåga och uppmärksamhet samt hantera smärta eller stress.

  • Fysioterapi syftar till att förbättra rörelseförmågan och funktionen hos en person. Det kan inkludera träning och behandling av fysiska begränsningar och sjukdomar. Målen varierar beroende på individens behov och kan inkludera att minska smärta, förbättra styrka och flexibilitet, återvinna rörelseförmåga efter skada eller sjukdom, samt förbättra balans och koordination.

  • Logopedi syftar till att förbättra kommunikationsförmågan och sväljförmågan hos patienter. Det innefattar att bedöma, diagnosticera och behandla olika typer av tal- och språkstörningar, samt störningar relaterade till hörseln och sväljningen. Logopeder arbetar med att hjälpa patienter att utveckla eller återfå förmågan att kommunicera effektivt, använda rätt artikulation och uttrycka sig tydligt. De arbetar också med att förbättra patienters sväljningsförmåga och hantera eventuella sväljningsproblem som kan uppstå till följd av sjukdom, skada eller neurologisk störning.