Personal Göteborg

Active | Personal

Se all personal som jobbar med Rehab i Göteborg.

Anneli Virenhem

VD/Ägare

Gruppträningsinstruktör & PT

 

E-post: anneli@active-landvetter.se

Jessica Johansson
Leg. Fysioterapeut

Operativ Chef Active Rehab

 • Kurser:
 • OMT steg 1
 • MTT
 • Akupunktur
 • Basal Kroppskännedom
 • Idrottsskadekurser knä, axel och fot
 • Artrosskola enligt BOA

E-post: jessica.johansson@active-rehab.se

Camilla Skånberg
Leg. Fysioterapeut

Enhetschef Active Rehab City.

Camilla tog fysioterapeutexamen vid Göteborgs universitet 2013. Camilla har stort engagemang för sitt arbete, har alltid haft ett stort intresse för idrott och hälsa. Arbeta med människor och har alltid varit en självklarhet för henne. Camilla inspireras av att arbeta med människor, motivera och hjälpa andra.

Kurser:

 • Akupunktur
 • McKenzie A
 • McKenzieB
 • McKenzie C
 • KRT (kognitiv rehabiliterings terapi)
 • Arbetsrelaterad ergonomi
 • Kinesiotape

 

E-post: camilla.skanberg@active-rehab.se

Stina Gustafsson
Leg. Fysioterapeut

Stina tog fysioterapeutexamen på Göteborgs universitet 2008. Stina brinner för träning och har själv utövat olika sporter. Därigenom har hon ett stort intresse för idrottsskador och försöker göra rehabträningen rolig, utmanande och motiverande för sina patienter.

Kurser:

 • Idrottsskadekurs axlar
 • Akupunktur

Mail: stina.gustafsson@active-rehab.se

Malin Sylwan
Leg. Fysioterapeut

Malin tog fysioterapeutexamen på Göteborgs Universitet 2016. Hon har bakgrund som gruppträningsinstruktör och drivs av att motivera andra till ett fysisk aktivt liv utifrån varje individs förutsättningar. Malin är ansvarig för vår KOL-skolan.

Kurser:

 • McKenzie A
 • McKenzie B

E-post: malin.sylwan@active-rehab.se

Daniel Karsberg
Leg. Fysioterapeut

Daniel tog fysioterapeutexamen på Göteborgs Universitet 2009 och har därefter arbetat inom primärvården. Daniel har många års erfarenhet och ett flertal vidareutbildningar inom undersökning och behandling av smärtbesvär från hela kroppen, framförallt rygg och nacke men även axlar, höfter, knän och fötter. Daniel är ansvarig för vår Artrosskola.

Kurser:

 • Akupunktur
 • MI
 • OMI 1A
 • Artrosskola enligt BOA
 • Idrottsmedicin
 • Examen i MDT/McKenziemetoden

E-post: daniel.karsberg@active-rehab.se

Saya Kader Ertman
Leg. Fysioterapeut

Föräldraledig

Saya tog fysioterapeutexamen på Göteborgs Universitet 2011. Saya har sedan dess arbetat inom primärvården och har erfarenhet av att undersöka och behandla olika typer av smärtrelaterade besvär och åkommor. Saya är ansvarig för våra Medicinska yoga grupper. 

Kurser:

 • Handledarutbildning
 • McKenzie A
 • McKenzie B
 • Smärtskola (Reumatikerförbundet)
 • Akupunktur
 • Kinesiotejp
 • Erfarenhet av att arbeta med KMT och stresshantering

E-post: saya.kader@active-rehab.se

John Engström
Leg. Arbetsterapeut

John tog sin arbetsterapeutexamen i Jönköping 2008. Har sedan dess arbetat inom kommun, statlig regi och nu privat. John arbetar med händer/handskador, hjälpmedel och boendeanpassningar. Har även lång erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa. John är ansvarig för vår Artrosskola och ReDo-grupp.

Kurser:

 • Ett självständigt liv
 • Psykiska sjukdomar
 • Hälsoprofilsbedömning
 • Handledarutbildning
 • MI
 • ReDo-metoden

E-post: john.engstrom@active-rehab.se

Annika Lövgren
Leg. Fysioterapeut

Annika tog fysioterapeutexamen 1990 och har lång erfarenhet inom både sjukhusvård och primärvård. Har under dessa år haft neurologi som specialintresse och har under de senaste 15 åren även utvecklat ett ortopediskt intresse och arbetat mycket med axelproblematik.  Arbetat även mycket med bedömning och behandling av yrselbesvär.

Kurser:

 • Neurologi
 • OMI
 • McKenzie
 • Axelina
 • Akupunktur
 • Yrsel
 • Astma/KOL
 • MI

Mail: annika.lovgren@active-rehab.se

Emma Östebo
Leg. Fysioterapeut

Emma tog fysioterapeutexamen 2004. Emma har lång erfarenhet av besvär i rörelse- och stödorgan där jag efter ett första möte hjälper till att hitta rätt träning, råd samt lämplig behandling.

Brinner för kvinnohälsa där hon guidar gravida under träning samt efter födsel. Hon behandlar även andra graviditetsrelaterade besvär, bäckenbottendysfunktion samt inkontinens. Boka in ett första möte för att få hjälp med individanpassat upplägg!
Uppdaterad lista på kurser:

 • Akupunktur, även vid kolik
 • Graviditetsrelaterad bäcken och ryggsmärta
 • Träning under/efter graviditet
 • Inkontinens samt bäckenbottendysfunktion
 • Axelina
 • McKenzie A,B,C,D
 • Kinesiotejp
 • OMI 1a, 1b
 • Yrselkurs

E-post: emma.ostebo@active-rehab.se

Axel Bonevik
Leg. Fysioterapeut

 

E-post: axel.bonevik@active-rehab.se

Forouzan Dehghani
Leg. Arbetsterapeut

Forouzan tog arbetsterapeutexamen vid Göteborgs universitet 2001. Forouzan har flera års erfarenhet av arbete inom primär vården. Forouzan har specialiserad sig inom handterapi och har lång erfarenhet av handrehabilitering och ortos tillverkning.

Kurser:

 • Handrehabilitering och ortos tillverkning steg 1+2
 • OMI för arbetsterapeuter.
 • Akupunktur
 • Kinesiotejp.
 • Artrosskola enligt BOA
 • Strokenålen, utbildning i stroke kompetens.

E-post: forouzan.dehghani@active-rehab.se

Nina Vollhaase
Samordningschef Active

E-post: nina.vollhaase@active-landvetter.se

Scroll Up