Personal Kinna

Active | Personalen i Kinna

Nedanför hittar du vår personal som jobbar med rehablitering i Kinna.

Catrine Virenhem

COO - Operativ chef Active Rehab

E-post: catrine@active.nu

Telefon: 070-5358648

Patricia Gullberg
Leg. Arbetsterapeut

Enhetschef Leg. Arbetsterapeut

Patricia tog examen 2010 från GU och en magister examen 2019. Jobbat på arbetsterapeutprogrammet på GU sedan 5 år tillbaka. Hon har även jobbat 10 år inom BUP, specialiserad ätstörningsvård på Drottning Silvias BoU sjukhus och därefter i skola och inom elevhälsan.
Specialiserad inom ätstörningsbehandling och ångesthantering och vidareutbildning inom KBT, DBT, familjesamtal
Jobbat som föreläsare/utbildare i över 10 års tid och erbjuder föreläsningar inom områdena ätstörningar, psykisk ohälsa, förebyggande och hälsofrämjande insatser vid psykisk ohälsa hos barn/unga.
Kurser:
 • Akupunktur vid psykisk ohälsa

 

 

2 (7)

Caroline Ottosson
Leg. Fysioterapeut

Caroline tog fysioterapeutexamen vid Linköpings universitet 2013 och har flera års erfarenhet av att arbeta i primärvård. Hon drivs av att hjälpa människor till en bättre hälsa, både fysiskt och mentalt, och har ett särskilt intresse för psykisk hälsa. Caroline har ett mångårigt intresse av dans, hälsa och fysisk aktivitet och att arbeta med människor och motivera dem till ett aktivt liv har alltid varit en självklarhet. Caroline håller i Mediyoga samt stresshanteringsgrupp på mottagningen i Kinna.

 

Kurser:

 • Akupunktur, även vid spädbarnskolik
 • McKenzie A, B
 • OMI 1a, 2b, 3a
 • Triggerpunkt
 • Kinesiotape
 • Mediyoga
 • MI, motiverande samtal
 • Basal kroppskännedom A
 • Erfarenhet av att arbeta med stresshantering
 • SOMP-I motorisk undersökning av det lilla barnet
 • Torticollis/skallsymmetrier

E-post: caroline.ottosson@active.nu

Medarbetare på active

Anders Wallin
Leg. Fysioterapeut

 

Anders tog fysioterapeutexamen vid Göteborgs universitet 2006 och har dessförinnan även en fil kand examen i idrotts- och friskvårdspedagogik med inriktning mot idrottspsykologi. Han har många års erfarenhet av arbete i primärvården. Anders har en bakgrund inom fotbollen och på senare år hållit på med triathlon och crossfit på motionsnivå. Hans mål är att med ett respektfullt bemötande efter bästa förmåga coacha, behandla och hjälpa dig som patient utifrån dina egna förutsättningar och din målsättning. 

Kurser: 

 • Akupunktur 
 • Orthopedic Medicin International (OMI) Basic exam 
 • Idrottsmedicin steg 1 
 • Ultraljudsdiagnostik  
 • SNAP manipulationsbehandling 
 • Funktionell Manuell terapi (FMT) steg 1 

:

E-post: anders.wallin@active.nu

Alva1

Alva Andersson
Leg. Fysioterapeut

Alva tog fysioterapeutexamen vid Göteborgs Universitet 2020 och har sedan examen arbetat på SU/Östra, stroke- och hjärtavdelning. Hon har erfarenhet av rehabilitering både under och efter Covid-19. Alva har ett stort intresse för kroppen, hälsan och människan. Hon strävar efter att motivera till rörelseglädje och aktivitet i vardagen. För henne är det viktigt att rehab-träningen är utmanande och rolig. I mötet med patienten är ambitionen att hjälpa till att hitta rätt behandling, guida till bra träning och öka tilltron till den egna förmågan.

Kurser:

 • Diplomerad i klassisk svensk massage
 • McKenzie  A
 • OMI 1A
 • Triggerpunkt
 • Handledarutbildning för studenter vid Skövde Högskola
 • Ultraljudsdiagnostik  
 • Lokalt samarbete med idrottsföreningar

 

E-post: alva.andersson@active.nu

21-6_2372 Activ rehab

Sara Andersson
Leg. Fysioterapeut

Sara tog examen från Göteborgs universitet i Januari 2022. Hon har tidigare arbetat på strokeavdelningen på SÄS. Sara önskar att alla människor ska få leva ett så aktivt och rikt liv som möjligt och vill skapa förutsättningar för det. Sara har tidigare gått i kampsport och tennis men just nu är det gymträning som hon trivs med. Sara brinner extra för att barn ska ha ett aktivt liv och hoppas kunna vara en del i att minska stillasittandet hos unga.

E-post: sara.andersson@active.nu

Johanna Grönbäck
Leg. Arbetsterapeut

Johanna tog arbetsterapeutexamen vid Göteborgs universitet 2016. Johanna har tidigare arbetat inom kommunal rehabilitering och socialpsykiatri. Johanna har ett intresse för psykisk hälsa och brinner för att stötta dig till en meningsfull och balanserad vardag. Johanna arbetar förutom psykisk hälsa med handrehabiliterande insatser och hjälpmedelsförskrivning för att underlätta i vardagen.

Kurser

 • MI (motiverande samtal)
 • Utbildning för smärtskola från Reumatikerförbundet

 

E-post: johanna.gronback@active.nu

Malin Larsson

Reception Kinna

E-post: malin.larsson@active.nu

 

Alicia Alfsson Nilsson

Reception Kinna

E-post: alicia.nilsson@active.nu

Emily Hansen

Reception Kinna

E-post: emily.hansen@active.nu