Vad gör en fysioterapeut och vilken hjälp kan jag få hos er?

image

Livet är fullt av fysiska utmaningar och ibland kan våra kroppar behöva hjälp för att återhämta sig och nå optimal hälsa. Det här är en fysioterapeut kommer in i bilden. Med kunskap om kroppens anatomi och rörelse kan en fysioterapeut bidra till att lindra smärta, förbättra kroppens funktion och ge dig som patient verktyg för att leva ett mer aktivt liv. 

Fysioterapins viktiga roll 

Med 10 års erfarenhet kan vi intyga att det vanligaste behovet till fysioterapi är smärta i muskler och leder. Vi tar dock emot människor i alla åldrar och tillstånd, från spädbarn med kolik till äldre patienter med artros. 

Fysioterapeuter kan bedöma och behandla smärta genom olika metoder såsom träning och manuella terapier. Ofta genom att arbeta med muskelstärkande övningar, genom att förbättra rörligheten kan man minska smärta och funktion kan återställas. 

Förebyggande vård är även en stor del av fysioterapeutens yrke och att ständigt arbeta för att minska risken för skador. Genom utbildning inom exempelvis ergonomi, träningsrutiner och livsstilsförändringar kan våra fysioterapeuter hjälpa till att förebygga både smärta och förbättra patienternas livskvalitet. 

Våra mottagningar breder ut sig i Västra Götaland och har sammanlagt 65 anställda. Du hittar oss både i centrala Göteborg, Landvetter, Kungälv och Kinna. Active-teamet består bland annat av fysioterapeuter och arbetsterapeuter med kompetens inom många specialområden. Läs mer om vårt mångfacetterade team här

image

Vägen till återhämtning och välmående 

En annan viktig aspekt av fysioterapi är rehabilitering efter sjukdom, skada eller operation. Förutom att arbeta med muskler, leder och skelett, erbjuder vi även behandlingar för andra medicinska tillstånd som stroke, neurologiska sjukdomar och andningsproblem vid astma och KOL. Våra terapeuter kan hjälpa till att förbättra balans, koordination och stabilitet, samt ge råd om andningstekniker och övningar för att underlätta andningsbesvär. 

Vår rehabmottagning har neurologiska team i Göteborg och Kungälv som även involverar logopeder. Vi kan hjälpa dig som har diagnostiserats med MS, stroke och Parkinsons sjukdom att optimera vardagen. Man kan även vända sig till våra kliniker om man har inkontinens och bäckenbottendysfunktion eller behöver hjälp med träning under graviditet. 

Få hjälp hos våra fysioterapeuter på Active

Om du känner att din kropp behöver hjälp och motivation till att uppnå bättre funktionalitet är en fysioterapeut den rätta personen att vända sig till. Hos oss på Active är det gratis för personer under 20 år och över 85 år, däremellan kostar det 100 kr per besök med högkostnadsskydd. Så varför vänta? Ta steget mot bättre hälsa och låt en fysioterapeut hjälpa dig på vägen till välmående. Utan remisskrav kan du kontakta oss och få en tid inom tre dagar. Vi ser fram emot att välkomna och guida dig mot en bättre framtid! 

FAQ

Hur går en behandlingssession med en fysioterapeut till?

Innan behandling påbörjas gör fysioterapeuten en grundlig bedömning av patientens tillstånd och genomför en fysisk undersökning för att fastställa diagnos och behandlingsplan. Under behandlingssessionen kan fysioterapeuten använda olika metoder och tekniker för att minska smärta, förbättra rörelseomfång och styrka samt för att optimera patientens funktion. Behandlingen kan inkludera övningar, manuell terapi, terapeutisk träning och användning av olika apparater och redskap. Fysioterapeuten ger även råd och instruktioner om egenvård och förebyggande åtgärder för att patienten ska kunna vidmakthålla sin fysiska hälsa eller återhämtning på längre sikt.

Vad är skillnaden på en fysioterapeut och en sjukgymnast?

Skillnaden mellan en fysioterapeut och en sjukgymnast kan vara förvirrande eftersom de används i olika delar av världen och i olika sammanhang.

I Sverige används termen fysioterapeut och sjukgymnast oftast synonymt, och båda hänvisar till samma yrkeskategori. En fysioterapeut eller sjukgymnast är en expert inom fysioterapi, som är en gren inom hälso- och sjukvården som fokuserar på att behandla och rehabilitera patienter med fysiska problem och rörelsebegränsningar.

Vilken typ av patient behandlar en fysioterapeut?

En fysioterapeut kan behandla patienter i alla åldrar, från barn till äldre personer. Dessa kan vara personer med rygg- eller ledproblem, personer som har drabbats av idrottsskador, personer som har genomgått operationer eller personer med kroniska sjukdomar som påverkar deras rörelseförmåga. Fysioterapeuter kan även hjälpa personer med neurologiska tillstånd, såsom stroke eller Parkinsons sjukdom.