Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Vilken hjälp kan du få hos våra arbetsterapeuter?

Vår hälso- och sjukvårdspersonal är legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter. De arbetar med att hjälpa människor att återfå eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

Återfå din livskvalitet med oss 

Arbetsterapi kan hjälpa människor i alla åldrar med olika hälsotillstånd, inklusive personer med funktionsvariation, fysisk och psykisk ohälsa, systemiska sjukdomar eller åldersrelaterade problem. Du kan vända dig till Active om du exempelvis har: 

  1. Förlorad motorisk funktion på grund av skador, sjukdomar eller funktionshinder.
  2. Neurologiska tillstånd och diagnoser däribland stroke, Parkinsons sjukdom eller traumatisk hjärnskada. 
  3. Nedsatt självständighet och funktion i hemmet som äldre vuxen och behöver assistans att bibehålla eller återfå denna.
  4. Psykiska ohälsa som innebär depression, ångest, bipolär sjukdom eller posttraumatiskt stressyndrom. Active har även ett neurovårdteam som arbetar för att behandla hjärntrötthet och andra kognitiva svårigheter.  

Inom arbetsterapi använder terapeuterna olika tekniker och aktiviteter för att hjälpa människor att förbättra sin funktion och självständighet. En del av deras arbete är att erbjuda träning av motoriska färdigheter, beprövade metoder för ökad koncentration och minneskapacitet, förskrivning av läkemedel samt anpassande i boendemiljön för att underlätta aktiviteter.

Medicinsk yoga, sömnskola och mycket mer

Active erbjuder flera olika typer av klasser som innebär rehabilitering i mindre grupper med en ledande fysioterapeut eller arbetsterapeut. Både teoretiska och praktiska moment görs under medicinska yogan och sömnskolan som våra arbetsterapeuter ansvarar för. 

Medicinsk yoga är en yogaform som är anpassad efter sjukvården. Klassen vänder sig till dig som har besvär med stress under dag och natt, långvarig smärta eller migrän. Yogan består av andningsövningar, fysiska rörelser, statiska positioner och meditationer.

SKlasserna kombinerar traditionella yogatekniker med medicinsk kunskap och fokus på hälsa och återhämtning för att minska stress och stärka kroppen. Övningarna kan anpassas och modifieras för att möta varje individs specifika behov och för att ta hänsyn till eventuella hälsoproblem eller skador. Detta gör medicinsk yoga tillgänglig för människor i olika åldrar och med olika fysiska förutsättningar.

Sömnskolan vänder sig till dig med sömnsvårigheter. Av våra arbetsterapeuter får du kunskap om sömnhygien, hur sömnen påverkar kroppen och hur du kan förbättra din sömnkvalitet. Vi använder oss av dagbok och hemuppgifter. Läs mer om våra klasser här

Sammanfattningsvis är det övergripande målet för våra arbetsterapeuter att hjälpa dig återta eller uppnå en optimal nivå av självständighet och livskvalitet i din vardag. Vi erbjuder även hembesök för dig som inte har möjlighet att komma in till vår mottagning. En del möten kan även tas på videosamtal. Hjälp oss att göra ditt liv lite enklare och kontakta oss redan idag för vidare konsultation. 

FAQ

  • De kan utföra bedömningar av en persons förmågor och utmaningar för att utforma anpassade behandlingsplaner. Det kan innefatta att hjälpa till med att utveckla kompenserande strategier, träna upp färdigheter som behövs för att utföra hushålls- eller arbetsuppgifter, eller rekommendera och utrusta föremål för att underlätta aktiviteter. Arbetsterapeuten kan också samarbeta med arbetsgivare för att underlätta smidig återgång till arbetsplatsen genom anpassningar och rekommendationer för att förbättra arbetsmiljön eller arbetsuppgifter. Genom att ge råd och stöd hjälper arbetsterapeuten personer med funktionsnedsättning att återfå eller uppnå så hög grad av funktion och självständighet som möjligt.

  • Arbetsterapeutens roll är att hjälpa människor att återvinna eller utveckla färdigheter och förmågor som är nödvändiga för att engagera sig i vardagliga aktiviteter. De bedömer en persons fysiska, kognitiva och psykiska förmågor och utformar individuella behandlingsplaner för att hjälpa till att förbättra funktion och självständighet. Arbetsterapeuter kan också ge rådgivning om anpassningar av miljön hemma eller arbetsplatser för att underlätta funktion och hantera funktionshinder.

  • Arbetsterapi kan tillhandahållas till personer i olika åldrar och med olika hälsotillstånd. De kan arbeta med barn som har utvecklingsförseningar eller inlärningssvårigheter, personer med fysiska skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar, äldre personer med åldersrelaterade förändringar eller personer med psykiska hälsoproblem. Arbetsterapi kan också hjälpa personer som behöver rehabilitering efter en olycka eller sjukdom samt personer med funktionsnedsättningar som påverkar deras förmåga att delta i arbete eller vardagsliv.