Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Neurovård: Teamrehabilitering för skador och sjukdomar I centrala nervsystemet

På Active i Göteborg och Kungälv erbjuder vi teamrehabilitering inom ramen för vårt Neurovårdteam. Vi finns här för dig som har drabbats av skada eller sjukdom i centrala nervsystemet. Vårt erfarna team inkluderar arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut, som tillsammans arbetar för att ge dig den bästa möjliga vården.

Vad är neurovård?

Neurovård handlar om att ge specialiserad vård och rehabilitering till personer som har drabbats av skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet. Detta kan inkludera tillstånd som stroke, MS, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.

Vårt neurovårdteam

Hos Active erbjuder vi ett omfattande rehabiliteringsprogram med ett dedikerat neurovårdteam bestående av:

  • Arbetsterapeut: Hjälper dig att förbättra din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och öka din självständighet.
  • Logoped: Arbetar med tal, språk och sväljförmåga för att förbättra din kommunikation och ätförmåga.
  • Fysioterapeut: Fokuserar på att förbättra din rörelseförmåga, styrka och balans genom individuellt anpassad träning.

Individuellt anpassad träning

Träningen hos Active är individuellt anpassad och styrs utifrån dina specifika behov och uppsatta mål. Vi erbjuder både gruppträning och individuell träning i våra fina och väl anpassade lokaler. Vår målsättning är att förbättra din funktion, öka din livskvalitet och hjälpa dig att nå dina rehabiliteringsmål.

Hembesök vid behov

För att säkerställa att du har en optimal hemmiljö för din rehabilitering, erbjuder vi vid behov hembesök. Under dessa besök gör vi en översyn av hemmiljön och ger råd om anpassningar som kan underlätta din vardag och förbättra din säkerhet.

Boka tid för neurovård hos Active

Om du behöver neurovård och vill ha en omfattande, team-baserad rehabilitering, boka en tid hos Active i Göteborg eller Kungälv. Vårt erfarna neurovårdteam är här för att stödja dig genom hela din rehabiliteringsresa.