Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Mindfulness: Förbättra ditt välbefinnande

Hos Active erbjuder vi mindfulness som en del av vårt omfattande utbud av välbefinnandetjänster. Mindfulness är en kraftfull teknik för att hantera stress, förbättra fokus och främja mental hälsa. Genom att praktisera mindfulness kan du lära dig att leva i nuet och utveckla en djupare medvetenhet om dina tankar, känslor och kroppsliga sensationer.

Vad är mindfulness?

Mindfulness innebär att vara medvetet närvarande i nuet, utan att döma eller försöka förändra något. Det handlar om att observera sina tankar och känslor med acceptans och medkänsla, vilket kan leda till ökad självinsikt och bättre hantering av stress och svårigheter.

Hur kan Active hjälpa dig med mindfulness?

1. Individuell bedömning: Vi börjar med att förstå dina unika behov och mål. Våra erfarna terapeuter bedömer din nuvarande stressnivå, mentala hälsa och livsstil för att skapa en skräddarsydd plan.

2. Personlig mindfulnessplan: Baserat på vår bedömning utvecklar vi en individuell mindfulnessplan som inkluderar övningar och tekniker anpassade efter dina behov. Detta kan inkludera meditation, andningsövningar, kroppsscanning och medveten rörelse.

3. Professionell vägledning: Under våra sessioner får du vägledning från våra kunniga terapeuter som hjälper dig att utföra mindfulnessövningarna korrekt och maximera deras fördelar. Vi lär dig praktiska verktyg för att integrera mindfulness i din vardag.

4. Gruppsessioner och workshops: Vi erbjuder också gruppsessioner och workshops där du kan lära dig och praktisera mindfulness tillsammans med andra. Dessa sessioner ger en stödjande miljö och möjlighet att dela erfarenheter och insikter.

Fördelar med mindfulness hos Active

Minskad stress och ångest: Genom regelbunden mindfulnesspraktik kan du lära dig att hantera stress och ångest på ett effektivt sätt, vilket leder till ökat välbefinnande.

Förbättrad fokus och koncentration: Mindfulness hjälper dig att utveckla bättre fokus och koncentration, vilket kan förbättra din produktivitet och prestation i vardagen.

Ökad självmedvetenhet: Genom att bli mer medveten om dina tankar och känslor kan du få bättre insikt i dig själv och dina reaktioner, vilket bidrar till personlig utveckling.

Bättre emotionell hälsa: Mindfulness kan förbättra din emotionella hälsa genom att hjälpa dig att hantera negativa känslor och utveckla en mer positiv inställning till livet.

Boka tid hos Active

Om du är intresserad av att förbättra ditt välbefinnande genom mindfulness är du välkommen att boka tid hos oss på Active. Våra dedikerade terapeuter gör en bedömning om behandlingen är rätt för dig och är här för att hjälpa dig att lära och praktisera mindfulness på ett sätt som passar dig. Kontakta oss idag för att komma igång med din mindfulnessresa och ta det första steget mot ett mer medvetet och balanserat liv.