Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Sömnskola: Få Hjälp med Dina Sömnproblem

I vår sömnskola hos Active får du professionell hjälp med att hantera och övervinna dina sömnproblem. Sömnproblem orsakas ofta av stress, vilket kan göra det svårt att varva ner och somna. Vi erbjuder en omfattande sömnskola för att hjälpa dig att förbättra din sömnkvalitet och livskvalitet.

Vanliga orsaker till sömnproblem

Sömnproblem orsakas ofta av stress. När stressen påverkar ditt nervsystem, ställer det in sig på vakenhet och gör det svårt att somna och att få en djup och återhämtande sömn. Sömnproblemen kan leda till att din sömn blir ytlig och att du vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om.

Hur vi hjälper dig med dina sömnproblem

Sömnskolan hos Active inleds och avslutas vanligtvis med individuella möten. Under dessa möten diskuterar vi din bakgrund, ditt sömnmönster och dina specifika sömnproblem. De påföljande träffarna sker vanligtvis digitalt, där du får råd av en erfaren arbetsterapeut om hur du kan minska dina sömnproblem. Du får också möjlighet att diskutera med andra deltagare och kursledare för att få en större förståelse för sömn och faktorer som påverkar den.

Sömn och träning

Modern forskning visar att fysisk aktivitet och träning har en positiv inverkan på sömnen genom att påverka stresshormonerna i kroppen. I vår sömnskola ingår stöd för att utveckla din fysiska aktivitet och träning baserat på dina individuella förutsättningar. Vi hjälper dig med:

  • Utveckling av ett personligt träningsprogram: Anpassade övningar för att förbättra din sömn.
  • Motivationsstöd: Hjälp att hitta motivationen för att upprätthålla regelbunden träning.
  • Träningsdagbok: Ett verktyg för att följa din utveckling och framsteg.
  • Konditionstest: Ett gångtest för att följa din konditionsutveckling.

Sömnskolans upplägg

  • Individuella möten: Inledande och avslutande möten för att kartlägga dina sömnproblem och utvärdera framsteg.
  • Digitala träffar: Regelbundna digitala möten med råd och stöd från en arbetsterapeut.
  • Sömndagbok: Verktyg för att följa och analysera ditt sömnmönster.
  • Gruppdiskussioner: Utbyte av erfarenheter och tips med andra deltagare och kursledare.

Boka din plats i sömnskolan hos Active

Om du har sömnproblem och vill förbättra din sömnkvalitet, tveka inte att boka ett nybesök hos oss så gör vi en bedömning om behandlingen är rätt för dig. Vårt team av erfarna arbetsterapeuter står redo att hjälpa dig att hitta lösningar för bättre sömn och ökat välbefinnande.