Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Vardagsbalans: Återfå din vardagshälsa med vår vetenskapligt baserade kurs

Kursen Vardagsbalans hos Active leds av en certifierad legitimerad arbetsterapeut och bygger på ett vetenskapligt program för att hjälpa dig att varaktigt förändra din vardag och återfå din vardagshälsa.

Vad innebär vardagsbalans?

Vardagsbalans är en kurs som riktar sig till dig som har behov av att varaktigt förändra din vardag. Målet är att du ska återfå din vardagshälsa, oavsett om du återgår till arbete eller inte. När vardagen förändras är det lätt att hamna i mönster som gör oss mindre aktiva, ger färre sociala kontakter och minskar stimulansen, vilket leder till mindre energi. Detta kan i sin tur göra det svårt att återgå till arbete och de fasta rutiner som det innebär.

Kursens innehåll

I kursen Vardagsbalans lär du dig att återta en balanserad vardag. Kursen bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo och innefattar följande moment:

  • Aktivitetsbalans: Lär dig att balansera olika typer av aktiviteter för att få en mer stimulerande och energigivande vardag.
  • Sociala kontakter: Få verktyg för att öka och förbättra dina sociala kontakter.
  • Rutiner och struktur: Återfå fasta rutiner som hjälper dig att få mer energi och motivation.

Individuella möten

Periodvis kan antalet anmälda patienter vara lågt, vilket innebär att vi erbjuder individuella möten istället för gruppmöten. Detta ger dig möjlighet att få personlig vägledning och stöd från vår certifierade arbetsterapeut.

Boka tid

För att delta i kursen Vardagsbalans och återfå din vardagshälsa, boka en tid för ”Nybesök arbetsterapi” hos Active. Vårt team av erfarna arbetsterapeuter är redo att hjälpa dig att skapa en mer balanserad och hälsosam vardag.