Personal Kungälv

Active | Personal kungälv

Här hittar du all vår personal för Rehab i Kungälv.

Catrine Virenhem

COO - Operativ chef Active Rehab

E-post: catrine@active.nu

Telefon: 070-5358648

Linda Kusmark
Leg. Fysioterapeut

Enhetschef

Linda tog sjukgymnastexamen 2009 vid Luleås tekniska universitet. Lång erfarenhet av primärvård och är van att träffa patienter med olika typer av besvär.

Kurser:

 • Axelina
 • Akupunktur
 • MediYoga
 • MammaMage
 • BOA Artorsskola
 • Yrsel /balas kurs
 • MI
 • Idrottsskadekurs Knä

E-post: linda@active.nu

Ulf Bemgård
Leg. Fysioterapeut

Kurser:

 

E-post:ulf.bemgard@active.nu

Kikki Andersson
Leg. Fysioterapeut

Tog sjukgymnastikexsamen på Göteborgs universitet 2010. Har erfarenhet både inom sjukvård och primärvård.

 • Neurologi 15 p
 • Bobath grundkurs
 • MI

 

E-post: kikki.andersson@active.nu

Monna Bojeh
Leg. Arbetsteraeput

Fler års erfarenhet av arbetsterapi både på sjukhus och poliklinisk. Monna arbetar i vårt neurovårdteam samt med polikliniska pat.

Kurser:

 • MI motiverade samtal
 • Handledarutbildning
 • Neurologi 15p
 • Lyra handrehabilitering (bas och fördjupning)
 • Stroke kompetensutbildning
 • Lära o bemästra (Stroke)

E-post: monna.bojeh@active.nu

Tova Runeman
Logoped

Tova tog logopedexamen på Göteborgs universitet 2009. Har tidigare arbetat inom sjukhusvård och primärvård med neurologi och habilitering.

Kurser

 • Klinisk handledning, del 1
 • Motiverande samtal MI
 • LSVT LOUD
 • Ledarutbildning i metoden Lära och bemästra

E-post: tova.runeman@active.nu

Elin Gustafsson
Leg. Arbetsterapeut

Elin tog arbetsterapeutexamen vid Göteborgs Universitet 2010 och har arbetat på Active sedan 2021. Har flera års erfarenhet från (akut)sjukvård och arbetar nu framförallt i neurovårdteamet.

Kurser:

 • Arbetsterapeuten som professionell handledare 7,5hp
 • Motiverande Samtal (MI)
 • Stroke-kompetensutbildning för akut strokevård
 • Grundutbildning handrehabilitering, Atronova
 • Neurologi 15 hp

E-post: elin.gustafsson@active.nu

Eric Svensson

Leg. Arbetsterapeut

Eric tog arbetsterapeutexamen sommaren 2023. Brinner för att hjälpa människor skapa en fungerande vardag. Har mycket erfarenhet med att arbeta tillsammans med olika människor som han tar med sig in i AT- yrket. Har även alltid haft ett stort intresse av hur kroppen fungerar och kroppens fysiska kognitiva förmåga.

E-post: eric.svensson@active.nu

Peter Mattsson

Leg. Fysioterapeut

Peter har arbetat både i skola, primärvård och på sjukhus. Flera års erfarenhet av fysioterapi för barn och ungdomar. Peter arbetar även i vårt neurovårdteam.

 

E-post: peter.mattsson@active.nu

Timme Nilsson

Leg. Fysioterapeut

Timmie tog fysioterapeutexamen från Lunds Universitet jan 2023.  Idrott har alltid varit ett stort intresse och en stor del av vardagen. Han har utövat diverse idrotter men framförallt fastnat för konditionsidrott så som längdskidor/cykel/löpning och triathlon.

E-post: timmie.nilsson@active.nu

Edwin Pakiam

Leg. Fysioterapeut

 

E-post: edwin.pakiam@active.nu

Marie Kusmark

Reception och admin

 

 

E-post: marie.kusmark@active.nu

Camilla Martinsson

Reception 

 

 

E-post: camilla.martinsson@active.nu