Personal Kungälv

Active | Personal kungälv

Här hittar du all vår personal för Rehab i Kungälv.

Catrine Virenhem

COO - Operativ chef Active Rehab

E-post: catrine@active.nu

 

Linda Kusmark
Leg. Fysioterapeut

Enhetschef

Linda tog sjukgymnastexamen 2009 vid Luleås tekniska universitet. Lång erfarenhet av primärvård och är van att träffa patienter med olika typer av besvär.

Kurser:

 • Axelina
 • Akupunktur
 • MediYoga
 • MammaMage
 • BOA Artorsskola
 • Yrsel /balas kurs
 • MI
 • Idrottsskadekurs Knä

E-post: linda@active.nu

Ulf Bemgård
Leg. Fysioterapeut

Kurser:

 

E-post:ulf.bemgard@active.nu

Kikki Andersson
Leg. Fysioterapeut

Tog sjukgymnastikexsamen på Göteborgs universitet 2010. Har erfarenhet både inom sjukvård och primärvård.

 • Neurologi 15 p
 • Bobath grundkurs
 • MI

 

E-post: kikki.andersson@active.nu

Ingegerd Thernström
Leg. Fysioterapeut

Ingegerd tog fyioterapeutexamen -98 i Boden. Hon har arbetat såväl på sjukhus, i företagshälsovård, med försäkringsmedicinska bedömningar, på kommunen liksom inom ungdomspsykiatrin. Mest erfarenhet, drygt 12 år har hon dock från primärvårdsarbete där man möter alla typer av patienter och besvär.
Kurser:
 • Hälsopsykologi, stresskola
 • Stresscoach
 • Akupunktur
 • Ohälsa
 • Kognitiv samtalsmetodik
 • Yrselkurs
 • Artosskola
 • Lidbäck, kurs i utbredd smärta + smärtskola
 • NMT för nacke & käkar
 • McKenzie A,B,C
 • Axelina
 • Kronisk Obstruktiv Lungsjd-utb

E-post: ingegerd.thernstrom@active.nu

Kristin Hallgren
Leg. Fysioterapeut

Kristin tog fysioterapeutexamen på Göteborgs Universitet 2022 och har därefter jobbat framför allt med barn med rörelsenedsättningar. Hon har ett stort intresse för motiverande faktorer kopplat till rörelseglädje och tror att det är de små stegen som skapar stordåd. Tar emot patienter digitalt och på plats. Arbetar även i neurovårdsteamet.
Pågående kurser:
 • Stroke i det senare skedet 7,5 hp
 • Rehabiliteringsmedicin Neurologi 7,5 hp
Genomförda kurser:
 • MI - Motiverande samtal
 • Gruppträning via Fysiken

E-post: kristin.hallgren@active.nu

Emilie Olsson
Leg. Fysioterapeut

Emilie tog fysioterapeutexamen vårterminen 2020 på Luleå tekniska universitet. Har arbetat inom primärvård sedan dess. Tar emot klientel med diverse problematik men har de senaste 2 åren jobbat lite mer riktat mot artros.
Kurser:
 • OMT steg 1
 • Akupunktur
 • Artrosskolan
 • Mckenzie A
 • Thompson Droppteknik

E-post: emilie.olsson@active.nu 

Monna Bojeh
Leg. Arbetsteraeput

Fler års erfarenhet av arbetsterapi både på sjukhus och poliklinisk. Monna arbetar i vårt neurovårdteam samt med polikliniska pat.

Kurser:

 • MI motiverade samtal
 • Handledarutbildning
 • Neurologi 15p
 • Lyra handrehabilitering (bas och fördjupning)
 • Stroke kompetensutbildning
 • Lära o bemästra (Stroke)

E-post: monna.bojeh@active.nu

Tova Runeman
Logoped

Tova tog logopedexamen på Göteborgs universitet 2009. Har tidigare arbetat inom sjukhusvård och primärvård med neurologi och habilitering.

Kurser

 • Klinisk handledning, del 1
 • Motiverande samtal MI
 • LSVT LOUD
 • Ledarutbildning i metoden Lära och bemästra

E-post: tova.runeman@active.nu

Elin Gustafsson
Leg. Arbetsterapeut

Elin tog arbetsterapeutexamen vid Göteborgs Universitet 2010 och har arbetat på Active sedan 2021. Har flera års erfarenhet från (akut)sjukvård och arbetar nu framförallt i neurovårdteamet.

Kurser:

 • Arbetsterapeuten som professionell handledare 7,5hp
 • Motiverande Samtal (MI)
 • Stroke-kompetensutbildning för akut strokevård
 • Grundutbildning handrehabilitering, Atronova
 • Neurologi 15 hp

E-post: elin.gustafsson@active.nu

Eric Svensson

Leg. Arbetsterapeut

Eric tog arbetsterapeutexamen sommaren 2023. Brinner för att hjälpa människor skapa en fungerande vardag. Har mycket erfarenhet med att arbeta tillsammans med olika människor som han tar med sig in i AT- yrket. Har även alltid haft ett stort intresse av hur kroppen fungerar och kroppens fysiska kognitiva förmåga.

E-post: eric.svensson@active.nu

Peter Mattsson

Leg. Fysioterapeut

Peter har arbetat både i skola, primärvård och på sjukhus. Flera års erfarenhet av fysioterapi för barn och ungdomar. Peter arbetar även i vårt neurovårdteam.

 

E-post: peter.mattsson@active.nu

Marie Kusmark

Reception och admin

 

 

E-post: marie.kusmark@active.nu

Camilla Martinsson

Reception 

 

 

E-post: camilla.martinsson@active.nu