Personal Kungälv

Active | Personal kungälv

Här hittar du all vår personal för Rehab i Kungälv.

Anneli Virenhem

VD/Ägare

Filosofie Kandidatexamen med huvudområde: Idrottspedagogik, Idrottsmedicin, Beteendevetenskap och Företagsekonomi.

Gruppträningsinstruktör & Personlig tränare

E-post: anneli@active.nu

 

Jessica Johansson
Leg. Fysioterapeut

Verksamhetschef Active Rehab

 • Kurser:
 • OMT steg 1
 • MTT
 • Akupunktur
 • Basal Kroppskännedom
 • Idrottsskadekurser knä, axel och fot
 • Artrosskola enligt BOA

E-post: jessica@active.nu

Telefon: 0706-540673

Linda Kusmark
Enhetschef / Leg. Fysioterapeut

Linda tog sjukgymnastexamen 2009 vid Luleås tekniska universitet. Lång erfarenhet av primärvård och är van att träffa patienter med olika typer av besvär.

Kurser:

 • Axelina
 • Akupunktur
 • MediYoga
 • MammaMage
 • BOA Artorsskola
 • Yrsel /balas kurs
 • MI
 • Idrottsskadekurs Knä

E-post: linda@active.nu

Maria Hedbom
Leg. Fysioterapeut

Maria tog fysioterapeutexamen 2003, har erfarenhet både inom sjukhusvård och primärvård. Har under dessa år haft neurologi som specialområde. Drivs av att arbeta med varje individ för att hitta ett aktivt liv utifrån dess förutsättningar.

Maria har även sedan 2011 arbetat med kvinnohälsa och då med fokus på bäckenbottendysfunktion och inkontinens.

Kurser:

 • Stroke 15 hp
 • Introduktionskurs Bobath
 • Yrsel och balansrubbningar
 • Kvinnlig inkontinens och bäckenbottenträning.
 • MI
 • Ledarutbildning inom metoden ”Lära och Bemästra"

E-post: maria.hedbom@active.nu

Ulf Bemgård
Leg. Fysioterapeut

Kurser:

 

E-post:ulf.bemgard@active.nu

Kikki Andersson
Leg. Fysioterapeut

Tog sjukgymnastikexsamen på Göteborgs universitet 2010. Har erfarenhet både inom sjukvård och primärvård.

 • Neurologi 15 p
 • Bobath grundkurs
 • MI

 

E-post: kikki.andersson@active.nu

Monna Bojeh
Leg. Arbetsteraeput

Fler års erfarenhet av arbetsterapi både på sjukhus och poliklinisk. Monna arbetar i vårt neurovårdteam samt med polikliniska pat.

Kurser:

 • MI motiverade samtal
 • Handledarutbildning
 • Neurologi 15p
 • Lyra handrehabilitering (bas och fördjupning)
 • Stroke kompetensutbildning
 • Lära o bemästra (Stroke)

E-post: monna.bojeh@active.nu

Tova Runeman
Logoped

Tova tog logopedexamen på Göteborgs universitet 2009. Har tidigare arbetat inom sjukhusvård och primärvård med neurologi och habilitering.

Kurser

 • Klinisk handledning, del 1
 • Motiverande samtal MI
 • LSVT LOUD
 • Ledarutbildning i metoden Lära och bemästra

E-post: tova.runeman@active.nu

Lisa Fritzell
Leg. Arbetsterapeut

Lisa arbetar i vårt neurovårdsteam samt med polikliniska pat.

Kurser:

 • Neurologi 15 poäng
 • MI motiverande samtal
 • Lyra handrehabilitering bas
 • Lära och bemästra

 

E-post: lisa.fritzell@active.nu

Elin Gustafsson
Leg. Arbetsterapeut

Elin tog arbetsterapeutexamen vid Göteborgs Universitet 2010.

Har flera års erfarenhet från (akut)sjukvård, framförallt stroke och handkirurgi.

 

Kurser:

 • Arbetsterapeuten som professionell handledare 7,5hp
 • Motiverande Samtal (MI)
 • Stroke-kompetensutbildning för akut strokevård
 • Grundutbildning handrehabilitering, Atronova
 • Grundkurs om sittande i rullstol
 • Grundläggande kurs om ödem för arbetsterapeuter
 • Pedagogik för rehabiliteringspersonal
 • Kognition för arbetsterapeuter, nivå 1
 • Sociologi

 

 

 

E-post: elin.gustafsson@active.nu

Peter Mattsson

Leg. Fysioterapeut

Peter har arbetat både i skola, primärvård och på sjukhus. Flera års erfarenhet av fysioterapi för barn och ungdomar. Peter arbetar även i vårt neurovårdteam.

 

E-post: peter.mattsson@active.nu

Tedde Johansson

Leg. Fysioterapeut

Tedde tog fysioterapeutexamen på Göteborgs Universitet 2021. Hon har många års erfarenhet av ridsport och yoga. Hennes driv är att hjälpa människor till en bättre hälsa såväl fysiskt som psykiskt genom rörelse och andning. För Tedde är det viktigt att finna en träningsform som passar just dig, som förhöjer din livskvalitet och ökar rörelseglädjen i vardagen.
 • Diplomerad i klassisk svensk massage

 

E-post: tedde.johansson@active.nu

Ida Wenklo

Leg. Fysioterapeut

Ida tog fysioterapeutexamen 2020 vid Göteborgs universitet. Ida har ett intresse för konditionsidrott och jobbar även som gruppträningsinstruktör inom cykel. Ida tycker att det är roligt att jobba med tydliga individuella mål och tycker att det är viktigt att du som patient känner dig väl omhändertagen.

 • BOA artrosskola

 

E-post: ida.wenklo@active.nu

Marie Kusmark

Reception och admin

 

 

E-post: marie.kusmark@active.nu

Catrine Virenhem

Business Controller

E-post: catrine@active.nu

Nina Vollhaase
Samordningschef

E-post: nina@active.nu