Personal Neurovårdteam

Active | Neurovårdteam

Nedanför hittar ni all vår personal som jobbar i Neurovårdteam.

Göteborg: 

Karolina Wicén 
Leg. Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Göteborgs universitet 2013. Har fördjupad kompetens inom neurologi och intensivrehabilitering efter neurologisk skada. Karolina ha en bakgrund inom idrott och som gruppträningsintruktör. Brinner för att hjälpa patienter att genom rörelse och träning finna vägar till en bättre hälsa och minskade besvär i vardagen.

Kurser:

  • Neurologisk Rehabilitering vid stroke
  • Rehabilitering vid ryggmärgsskada
  • Träning och rehabilitering vid Parkinsons sjukdom
  • Akupunktur
  • McKenzie A+B
  • OMI axel, ländrygg, nacke, armbåge och fot
  • MI
  • Kognitiv rehabilitering
  • Stötvågsbehandling

E-post: karolina.wicen@active.nu

Anja Verem - Kontaktperson för samverkan Neuroteam
Leg. Fysioterapeut

Anja tog examen 2015 vid Linköpings universitet. Har sedan dess arbetat både på sjukhus och inom primärvården. Har fördjupad kunskap om rehabilitering vid neurologisk skada eller sjukdom och arbetar i mottagningens neurovårdteam. Arbetar i övrigt med samtliga förekommande besvär inom primärvården. Är vidareutbildad inom yrsel och träffar gärna dig med olika typer av yrsel och balansrubbningar. Motiveras av att tillsammans med varje individ hitta rörelseglädje i vardagen och förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv.

Kurser:

  • MDT A
  • MDT B
  • Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar
  • Fortsättningskurs fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar
  • Multipel Skleros 7,5 hp
  • Tejpkurs
  • Stötvågsbehandling
  • Synbesvär efter hjärnskakning

Olivia Lindström
Leg. Fysioterapeut

Olivia tog examen 2019 från Linköpings universitet och har jobbat inom primärvård sedan dess. Vidareutbildad inom neurologisk rehabilitering och arbetar band annat i mottagningens neurovårdteam. Arbetar även med samtliga förekommande besvär inom primärvård. Motiveras av att tillsammans med patienten hitta förutsättningar till aktivitet och rörelse för en välmående fysisk vardag. Har eget stort intresse av styrketräning, landsvägscykling och löpning.
Kurser:
  • Neurologisk rehabilitering vid stroke, 15hp
  • MDT-A
  • MI utbildning - motiverande samtal.
  • Stötvågsbehandling
  • Kinesiotejp
  • Besvär av post-covid.

Evelina Frödesjö

Leg. Fysioterapeut

Evelina tog examen 2018 vid Linköpings universitet och har tidigare erfarenhet av att arbeta på sjukhus, framförallt på strokeenhet. Hon är vidareutbildad inom neurologisk rehabilitering och arbetar framförallt i mottagningens neurovårdteam. Har ett stort intresse för träning och hälsa. Motiveras av att se utvecklingen i patienternas rehabiliteringen, samt av kunna skapa förutsättningar för individen till ett mer aktivt liv.
Kurser:
  • Neurologisk rehabilitering vid stroke 15 hp
  • Strokenålen

Caroline Sjöstrand
Leg. Arbetsterapeut

Caroline arbetsterapeutexamen 2010 på Göteborgs Universitet. Har sedan dess arbetat både inom sjukhusvård och primärvård och fått mycket erfarenhet kring t.ex. ortopedi och neurologi. Har utvecklat ett intresse kring neurologi där jag även vidareutbildat mig och arbetat i neuroteam. Inom mottagningsarbete har jag erfarenhet av att  arbeta med psykisk hälsa, Post Covid relaterade besvär samt handrehabilitering.
Kurser:
  • Neurologisk Rehabilitering vid stroke, 15 hp
  • Strokenålen (utbildning inom stroke kompetens)
  • Kognitiv Rehabilitering (Gunnel Eriksson), grundkurs och fördjupningskurs
  • Lyra Handrehabilitering
  • Kinesiotejp
  • Ödemutbildning hand efter skada
  • Stötvågsbehandling

 

E-post: caroline.sjostrand@active.nu

Sofia Gustafsson - Föräldraledig

Leg. Arbetsterapeut

Sofia tog arbetsterapeutexamen 2016 från Jönköping University. Har tidigare erfarenhet av att arbeta på sjukhus, framför allt på strokeenhet. Hon är vidareutbildad inom neurologisk rehabilitering.
Motiveras av att utifrån varje individs förutsättningar guida till välmående och en fungerande vardag.
Kurser:
  • Neurologisk rehabilitering vid stroke, 15hp.
  • Strokekompetensutbildning.
  • Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv, grundkurs.
  • Handledning av studenter, 7,5hp.
  • MI utbildning - motiverande samtal.
  • Lyra handrehabilitering

Maaike Bronkhorst
Leg. Arbetsterapeut

Maaike tog arbetsterapeutexamen på Örebro Universitet 2006. Hon har sedan dess främst arbetat inom primärvården och har vidareutbildat sig inom neurologisk rehabilitering. Förutom neurologisk rehabilitering så arbetar hon med handrehabilitering, hjälpmedel/bostadsanpassning och psykisk hälsa.

  • Neurologisk rehabilitering vid stroke, 15hp
  • Mediyoga, instruktörsutbildning
  • ReDo-metoden
  • Handrehabilitering och ortostillverkning
  • MI – motiverande samtal
  • Akupunktur

E-post: maaike.bronkhorst@active.nu

Kungälv: 

Kikki Andersson
Leg. Fysioterapeut

Tog sjukgymnastikexsamen på Göteborgs universitet 2010. Har erfarenhet både inom sjukvård och primärvård.

  • Neurologi 15 p
  • Bobath grundkurs
  • MI

 

E-post: kikki.andersson@active.nu

Peter Mattsson

Leg. Fysioterapeut

Peter har arbetat både i skola, primärvård och på sjukhus. Flera års erfarenhet av fysioterapi för barn och ungdomar. Peter arbetar även i vårt neurovårdteam.

 

E-post: peter.mattsson@active.nu

Tova Runeman
Logoped

Tova tog logopedexamen på Göteborgs universitet 2009. Har tidigare arbetat inom sjukhusvård och primärvård med neurologi och habilitering.

Kurser

  • Klinisk handledning, del 1
  • Motiverande samtal MI
  • LSVT LOUD
  • Ledarutbildning i metoden Lära och bemästra

E-post: tova.runeman@active.nu